Werkt beter voor werkgevers


Het werven van personeel is vaak een tijdrovende bezigheid als u het zelf wilt doen. Operando zoekt graag voor u de juiste kandidaat. Operando kan de werving en selectie voor u verzorgen voor alle functies. Wij werven voor uitvoerende functies maar ook voor topfuncties van universitair niveau.

Contact opnemen

Voordeel voor iedereen

Een groot voordeel is dat wij de medewerker eerst tijdelijk een half jaar in dienst kunnen nemen maar daarna bent u vrij om kosteloos de medewerker zelf in dienst te nemen. Eventuele subsidievoordelen worden op het tarief in mindering gebracht.

Tarieven voor werkgevers

Laatste update september 2019

Indien Operando het wervingstraject verzorgt en de medewerker in dienst komt bij Operando wordt er gewerkt met een opslagfactor van 1,80 over het brutoloon, dus 80% opslag. Dit is inclusief alle kosten. In enkele gevallen moet er een opslag worden berekend bij CAO gerelateerde zaken van de inlener, zoals ATV, pensioen, etc. Na een half jaar bent u vrij de medewerker zelf kosteloos in dienst te nemen.

Voor het vrijwaren van de zgn. ketenaansprakelijkheid kunt u gebruik maken van de G-rekening van Operando.

Meteen zelf in dienst nemen?

Dat is  mogelijk. Wij rekenen voor de Werving en Selectie een eenmalig bedrag van één brutomaandloon.

Extra voordelen door subsidies

De overheid verstrekt in veel gevallen subsidies voor mensen die vanuit een werkloosheidspositie weer aan het werk willen. Operando berekent die voordelen aan u door.

Ervaar onze aanpak


Contact opnemen