Tarieven voor werkgevers

Indien Operando het wervingstraject verzorgt wordt er gewerkt met een opslagfactor van 1,68, dus 68% opslag. Bij payroll is de factor 1,64, dus 64% opslag. Dit is inclusief alle kosten. Na een half jaar bent u vrij om de medewerker zelf in dienst te nemen.

Voor het vrijwaren van de zgn. ketenaansprakelijkheid kunt u gebruik maken van de G-rekening van Operando.

Meteen zelf in dienst nemen? Dat is  mogelijk. Wij rekenen voor de Werving en Selectie een eenmalig bedrag van 80% van het brutomaandloon.

Extra voordelen door subsidies. De overheid verstrekt in veel gevallen subsidies voor mensen die vanuit een werkloosheidspositie weer aan het werk willen. Operando berekent die voordelen aan u door.