Tarieven voor werkgevers

TARIEVEN 2019

Indien Operando het wervingstraject verzorgt en de medewerker in dienst komt bij Operando wordt er gewerkt met een opslagfactor van 1,75 over het brutoloon, dus 75% opslag. Bij payroll is de factor 1,69, dus 69% opslag. Dit is inclusief alle kosten. Na een half jaar bent u vrij om de medewerker zelf in dienst te nemen. In enkele gevallen moet er een opslag worden berekend bij CAO gerelateerde zaken van de inlener, zoals pensioen.

Voor het vrijwaren van de zgn. ketenaansprakelijkheid kunt u gebruik maken van de G-rekening van Operando.

Meteen zelf in dienst nemen? Dat is  mogelijk. Wij rekenen voor de Werving en Selectie een eenmalig bedrag van 100% van het brutomaandloon.

Extra voordelen door subsidies. De overheid verstrekt in veel gevallen subsidies voor mensen die vanuit een werkloosheidspositie weer aan het werk willen. Operando berekent die voordelen aan u door.